wtorek, 8 grudnia 2015

#12

Lekcja 

Temat : Wstęp do grafik komputerowychjpg,png,gif,bmp,tif


BMP - Mapa bitowa bez kompresji
GIF - Obrazek animowany
JPG - skompresowana mapa bitowa
PNG - Przenośna grafika Internetowa
Tiff - Służy do zapisu grafiki rastrowej


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz