poniedziałek, 14 grudnia 2015

#13

Temat:Grafika komputerowa.

Formaty plików graficznych

Stworzony obraz, czy to w grafice wektorowej czy to w rastrowej, można i należy zapisać w pliku. Istnieje wiele różnych formatów plików, które mogą być wykorzystane do tego celu. Część z nich dedykowana jest do grafiki rastrowej, część do wektorowej, ale są i takie, ktróre umożliwiają zapis informacji pochodzących z obu tych typów. Wybór formatu pliku determinuje sposób jego zapisu, co bezpośrednio przekłada się na jakość zapisanego obrazu oraz na rozmiar powstałego pliku.

Przy wyborze formatu pliku, w którym ma zapisana będzie grafika należy przede wszystkim zastanowić się w jakim celu taki plik jest tworzony i jak ma być później wykorzystywany. Przykładowo; gdy w pewnym programie graficznym zostanie stworzony obraz, to najlepiej zapisać go w natywnym (dedykowanym dla tego programu) formacie plików, ponieważ zapisana będzie wtedy pełna informacja o tym obrazie. Praktycznie każdy bardziej profesjonalny program do tworzenia grafiki rastrowej czy wektorowej ma swój własny format plików. Inaczej natomiast należy postąpić gdy przygotowujemy obraz do wydruku, a inaczej gdy chcemy go na przykład umieścić na stronie www, itp.

wtorek, 8 grudnia 2015

#12

Lekcja 

Temat : Wstęp do grafik komputerowychjpg,png,gif,bmp,tif


BMP - Mapa bitowa bez kompresji
GIF - Obrazek animowany
JPG - skompresowana mapa bitowa
PNG - Przenośna grafika Internetowa
Tiff - Służy do zapisu grafiki rastrowej


wtorek, 1 grudnia 2015

#11

                                                                 Lekcja

Temat : Ochrona przed wirusami komputerowymiWirus to program,który dołącza się do innych plików (nosicieli).Działanie wirusa jest zawsze destrukcyjne.Chronić się przed nim można dzięki programów anty wirusowi.

... Rodzaje wirusów komputerowych ...

1 Wirusy pasożytnicze 
2 Wirusy towarzyszące 
3 Wirusy plików wsadowych 
4 Makrowirusy 


1.Konie trojańskie -pProgram będący koniem trojańskim, po uruchomieniu wykonuje normalną pracę i użytkownikowi wydaje się że uruchomił zwykły program bądź grę. Jednak dodatkowo wykonywane są operacje szkodliwe, niezauważalne dla użytkownika. 

2.Bomby logiczne różnią się od konia trojańskiego tym, że ukryte operacje nie są wykonywane od razu po ich uruchomieniu, lecz dopiero w odpowiednim czasie. Często uruchomienie ukrytych operacji następuje automatycznie po upłynięciu określonej liczby dni od momentu uruchomienia bomby.wtorek, 24 listopada 2015

#10

Lekcja

Temat : Rodzaje plików,wyszukiwanie plików i folderów w systemie.

W systemach Windows pliki z rozszerzeniem (bat,com,exe)są plikami wykonywalnymi(można je uruchomić).
Pliki z rozszerzeniem (exe) to programy.

PLIKI Z ROZSZERZENIEM OBRAZU:
-JPG
-PNG
-GIF
PLIKI Z ROZSZERZENIEM :
-DOC
-DOCX
PLIKI Z ROZSZERZENIEM FILMU
Divix I Xvid wtorek, 20 października 2015

#7

Lekcja
Temat: Urządzenia Peryferyjne.

1.PORTY :                                                                                                                                                 
-usb                                                                    
-lpt
-com
2.DYSK TWARDY 
-hdd
-flash
-ssd
-cd
-dvd
-bluray
3.KARTY : 
-graficzna
-sieciowa
-dzwiękowa
-tv

DO KOMPUTERA MOŻEMY PODŁĄCZYĆ : 
 - monitor
- głosnik
-tablet
-kamere
-mysz
-klawiature
-drukarke
-skaner
-mikrofon
-glosnik

wtorek, 13 października 2015

#6

Lekcja 

Temat : Budowa Komputera

Budowa komputera
Wnętrze komputera: Urządzenia zewnętrzne:
1 płyta główna 11 monitor
2 procesor 12 drukarka
3 pamięć 13 skaner
4 porty komputera 14 klawiatura
5 karta graficzna 15 mysz
6 karta dźwiękowa
7 modem
8 dysk twardy
9 napęd dyskietek
10 napęd CD-ROM

1. Płyta główna jest podstawowym urządzeniem komputera. Znajduje się na niej: gniazdo procesora, gniazda rozszerzające, złącza dla modułów pamięci, sterowniki napędów dyskietek i dysków twardych, porty oraz układ pamięci ROM. W zależności od typu płyty znajdują się na niej określonego typu gniazda rozszerzenia ISA, PCI i AGP, w których montowane są karty rozszerzeń. Płyta główna jest nierozerwalnie związana z procesorem. O wydajności płyty głównej decyduje zainstalowany na niej układ zwany chipsetem.
2. Procesor to układ scalony zawierający jednostkę centralną komputera (CPU - Central Processing Unit), który jest podstawowym elementem każdego komputera. Jego zadaniem jest wykonywanie zadań na podstawie instrukcji otrzymywanych od wykonywanych programów. Podstawowym parametrem mikroprocesora jest zegar, który określa, z jaką częstotliwością mikroprocesor przetwarza dane. Częstotliwość zegara jest podawana w MHz lub GHz (megahercach lub gigahercach).
3. Pamięć w komputerze służy do przechowywania informacji. Rozróżniamy tzw. pamięć stałą (np. pamięć ROM) oraz pamięć ulotną (np. pamięć operacyjna RAM). Pamięć ROM (Read Only Memory) nazywana jest także pamięcią nieulotną. Zachowuje ona swoją zawartość także w czasie wyłączenia komputera. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu podtrzymaniu napięcia przez baterię.
4. Komputer korzysta z licznych urządzeń zewnętrznych typu: klawiatura, mysz, drukarka itd. W celu umożliwienia połączenia komputera z tymi urządzeniami posiada on złącze nazywane portem. Port to złącze w komputerze umożliwiające podłączenie urządzeń zewnętrznych. W przypadku komputerów klasy IBM PC rozróżniamy porty szeregowe i równoległe. Porty szeregowe oznaczane są w zależności od ich liczby, odpowiednio COM1, COM2 itd. Dla odmiany porty równoległe są oznaczane LPT1, LPT2, itd. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na ich wyglądzie oraz sposobie kodowania przesyłanych sygnałów (prędkości transmisji).
5. Karta graficzna umożliwia przetwarzanie obrazu oraz zapewnia współpracę komputera z monitorem. Do niedawna istniały dwie grupy kart graficznych: karty grafiki obsługujące typowe aplikacje oraz karty posiadające tzw. akcelerator grafiki 3D (wykorzystywany w grach oraz zastosowaniach multimedialnych). Wówczas w komputerze instalowano dwie karty. Obecnie najpopularniejsze są karty posiadające standardowo akcelerator grafiki 3D.
6. Karta dźwiękowa to specjalna karta rozszerzenia, której zadaniem jest odtwarzanie i nagrywanie plików dźwiękowych.

wtorek, 6 października 2015

#5

  Lekcja

Temat  : Prawo autorskie,zagadnienia etyczne i prawne związane z ochorną własności intelektualnej.


Prawo autorskie, zbiór norm prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. W znaczeniu podmiotowym to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przezeń dzieła. Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zostać przeniesione na inne osoby, natomiast prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne lecz wygasają z upływem określonego czasu.

Prawo autorskie zabrania dokonywania bez zgody autora skrótów, przeróbek, przekładów itp., strzeże przed plagiatem.

Prawo autorskie zostało ukształtowane w XIX w., uregulowane przezmiędzynarodową umowę podpisaną w Bernie w 1866, tzw. konwencję berneńską oraz genewskiej konwencji powszechnej z 1952 (uaktualnienie w 1971). Polska jest stroną obu konwencji od 1919. Najnowsze przepisy o prawie autorskim wprowadzono w Polsce w 1994.wtorek, 29 września 2015

#4

 Lekcja

Temat : Bezpieczna i higieniczna praca przy komputerze
2046935 / 1
46  / 1
116 / 1 
58 / 0 
29 / 0
14 / 0
7  / 1
3  / 1
1  / 1 

0                 
.
.
.
9
A
B
D
E
F
2046 : 2 = 1023 * 2 = 2046 = 0 RESZTY 
1023 : 2 = 511,5 * 2 = 0 RESZTY
511,5 : 2 = 255,75 * 2 = 511,5 = 0 RESZTY 
255,75 : 2 = 127,875 *2 = 255,75 = 0 RESZTY
127,875 : 2 = 63,9375 * 2 = 127,875 = 0 RESZTY
63,9375 : 2 = 31,96875 * 2 = 0 reszty wtorek, 22 września 2015

wtorek, 15 września 2015

#2

Lekcja 2
Temat: Co to jest informatyka i jakie są aspekty jej rozwoju  • Co to jest informatyka?
Informatyka to nauka o przetwarzaniu danych, wprowadzona została do szkół ponieważ to przyszłość.
  • Co to jest społeczeństwo informacji ?
Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturalnym i politycznym (ukształtowało się w krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo). Społeczeństwo to posiada bogate środki komunikacji i przetwarzania informacji, które są podstawą tworzenia dochodu i zapewniają źródło utrzymania większości ludzi.
  • Co to są negatywne skutki aspekty rozwoju informatyki?
Komputeryzacja wkracza w coraz większym zakresie w rożne sfery życia. Najbardziej można to zaobserwowac w produkcji ,handlu,transporcie . Zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji jest wiele np. zmęczenie wzroku , gdy spędzamy wiele godzin przed komputerem oczy nam się psuja , zwiększa się procent gwałtu oraz porwań , przestępcy często udają kogoś innego , mamy wiecej agresji w sobie dzieki gram komputerowym ,zaczynamy odcinac sie od swiata i zyc w siwiecie wirtualnym.